çmk banner yarım

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

 

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri (SEG), İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü üyesi öğrenciler
tarafından hazırlanan ve alanında uzman konuşmacıların ağırlandığı, Türkiye çapında bir
organizasyondur. Öğrenciler tarafından hazırlanan ilk karbon nötr kongre ve İTÜ'nün de ilk
karbon nötr kongresi olma özelliğini taşıyan Sürdürülebilir Ekosistem Günleri, 2009’dan bu
yana her yıl düzenlenmektedir ve tamamı İTÜ öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından
organize edilmektedir. Türkiye’nin birçok şehrinden olmak üzere her yaş grubundan
öğrencilerin yanı sıra; sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışma yapmış ve yapmakta olan
akademisyenlere, sürdürülebilir çevre yaklaşımına sahip firmalara, çevre konusunda küresel
hassasiyete ve vizyona sahip sektör temsilcilerine ücretsiz katılım imkanı sunmaktadır. Bu
kapsamda katılımcılara sürdürülebilirlik alanında çeşitli konu başlıklarında oturumlar olmak
üzere iki gün boyunca seminer verilmektedir.

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri, küresel çevre sorunlarını dile getirerek bu sorunlara çözüm
üretecek yeni neslin farkındalığını artırmayı amaçlamakta ve aynı zamanda iklim değişikliği ve
sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişmeleri katılımcılara aktarmaya çalışmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tıklayın

 seg png

 

foto3