çmk banner yarım

ÇMK Akademi

ÇMK Akademi


ÇMK Akademi, lise eğitimine devam etmekte olan öğrencilere çevre
mühendisliğini ve İTÜ’yü tanıtmayı amaçlayan ve aynı zamanda lise
öğrencilerinin yanı sıra ilgili kurumsal şirketlere de döngüsel ekonomi, yaşam
döngüsü analizi, sıfır atık, modada sürdürülebilirlik, su ayak izi ve ekolojik yaşam
hakkında eğitimlerin verildiği bir projedir. Bir diğer kapsamı ise İTÜ Çevre
Mühendisliği öğrencilerine verilen çeşitli eğitimler ve atölyelerdir.