ÇMK Banner

Çalışmalar 

Kulübümüzün aktif olan çalışmaları özetle aşağıdaki gibidir :

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM GÜNLERİ 
Sürdürülebilir Ekosistem Günleri (SEG), Türkiye çapında bir organizasyon olma özelliğine sahip olup İTÜ'nün ilk  karbon nötr kongresidir ve bu unvanı taşımaya devam  edecektir. Etkinliğimizin en önemli özelliği tamamen İTÜ  Çevre Mühendisliği Kulübü üyesi öğrenciler tarafından hazırlanıyor olmasıdır. Bu kapsamda; konuşmacılar,  katılımcılar, teknik altyapı, organizasyon şeması, duyurular,  katılımcıların konaklamaları, sponsor anlaşmaları tamamen öğrenciler tarafından düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

SUYUN GÖZYAŞLARI
2008 yılında faaliyete başlayan Suyun Gözyaşları , İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü ve işbirliği içinde olunan Türkiye genelindeki üniversite ve ekipleri ile birlikte yürütülmektedir. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocukları su ve çevre duyarlılığı konusunda bilgilendirmeyi ve  bilinçlendirmeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk  projesidir. Bu proje ile her yıl binlerce öğrenciye suyu korumanın önemi ve yolları anlatılır. Eğitim alan öğrencilere tarafımızdan “Su Koruyucusu” unvanı  verilir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

ÇEVRE BULUŞMALARI
İTÜ'den mezun çevre mühendisleriyle öğrencilerin bir araya getirilmesi ve öğrencilerin okul dönemindeyken ilgili sektörleri daha yakından tanıması; aynı zamanda öğrencilerin kariyer planlamasını henüz okul sıralarındayken yapabilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız. 

ÇMK AKADEMİ
ÇMK Akademi, lise eğitime devam etmekte olan öğrencilere çevre mühendisliğini ve İTÜ'yü tanıtmayı amaçlayan bir etkinliktir. Amaç, öğrencilere bölüme dair daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktır. 

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

EKOLOJİKA
Ekolojika; ekibini çevre mühendisliği öğrencileri ve çevre mühendislerinin oluşturduğu, 2013 yılında kurulmuş ve çalışmalarını İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü işbirliğiyle sürdüren bir web tabanlı oluşumdur. Ekolojika’nın temelinde dünyamızdaki çevresel ve ekolojik sorunların sürdürülebilir çözümlerinin tarafsız bir şekilde anlatılması ve çevreci tasarımların daha geniş bir kitleye duyurulması yatmaktadır. Ekolojika, içerdiği akademik içerikten de yararlanarak tüm çevresel sorunların sürdürülebilir çözümlerini gözler önüne sermeyi hedeflemektedir

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

​SÜRDÜRÜLEBİLİR STRATEJİLER ÇALIŞTAYI
Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı lisans ve yüksek lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerini ilgili sektör paydaşları ile buluşturan ve iki gün boyunca katılımcıların sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşarak yeni fikirler, stratejiler  geliştirdikleri bir etkinliktir. Etkinliğimiz sırasında yapılan sunumlarda, sektör paydaşlarının öğrenciler ile ortak çalışması ve ESG kriterleri doğrultusunda katılımcılarımıza farklı bir bakış açısı kazandırmak amaçlarımız arasındadır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

TEKNİK GEZİLER
Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin  mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla  dönemde bir kez il dışı teknik geziler düzenlenir. Bu gezilerde özel sektör ve kamu kuruluşlarına ait  tesisler gezilmekte ve bu tesislerin çalışmaları yerinde incelenmektedir. Tesisler genellikle su arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri, katı atık tesisleri, enerji tesisleri ve endüstriyel üretim tesislerinin arasından seçilir.

SOSYAL GEZİLER 
ÇMK tarafından yılda birçok kez sosyal geziler düzenlenmektedir. Bu geziler ekipçe yapılan kahvaltı, yemek, eğlence organizasyonları olmasının yanı sıra çocuk esirgeme kurumları, yaşlı bakım evleri gibi kurumları da ziyareti kapsar. Kurallar ve karşı kurumun izin sınırlarında dahil olmak üzere bu gezilerde genellikle uygun etkinlikler planlanır.